The Commission on the Donor Experience

Het Engelse publiek voelt zich steeds meer onder druk gezet door goede doelen om maar te blijven geven. Het negatieve sentiment dat hieruit is voortgekomen heeft een kritisch niveau bereikt. Meer klachten, overheidsingrijpen, negatieve media aandacht en een nog verder dalend vertrouwen in goede doelen. In 2015 is daarom The Commission on the Donor Experience opgezet door Ken Burnett en Giles Pegram.

Het doel van de commissie is om een verandering in de fondsenwerving te bewerkstelligen: om de cultuur in onze sector te veranderen waarbij donateurs altijd een centrale plek innemen. Waar transacties een gevolg zijn van relaties en niet andersom. Lange termijn inkomsten voor de non-profit sector zijn enkel en alleen te waarborgen door de relatie met de donateur als uitgangspunt te nemen. 

Het advies van de commissie is gebaseerd op een grootschalige verzameling van inzichten door fondsenwerving experts uit de praktijk. De verzamelde best practice is voor iedereen toegankelijk en een sector-brede implementatie wordt door de commissie aangemoedigd. Het advies is rijker aan inhoud dan alle eerdere internationale studies en als gevolg daarvan is de weg geëffend voor de toekomst van fondsenwerving!

In juli 2017 zijn de uitkomsten gepubliceerd.