Tijd om het vertrouwen van de donateurs terug te winnen

Tijd om het vertrouwen van de donateurs terug te winnen

Eerder verscheen bij De Toekomst van Fondsenwerving een blog van Reinier over het (gebrek aan) vertrouwen van donateurs in Nederland. Dit komt naar voren uit het onderzoek ‘Fundraising around the World’ uitgevoerd door nfpSynergy en More Strategic in 8 landen: Australië, Canada, Duitsland, Ierland, New Zeeland, Zuid Korea, Verenigd Koninkrijk en Nederland. Het volledige onderzoek is nu gepubliceerd en is hier te downloaden.

In vergelijking tot de andere landen komt Nederland niet goed uit de bus. Het vertrouwen is laag, fondsenwerving wordt als opdringerig gezien en Nederland telt veel sceptici wat tot gevolg heeft dat er een laag vertrouwen is en een zekere mate van negativiteit heerst ten opzichte van goede doelen.

Misschien is het ook niet zo gek. Nederland kent meer dan 700 goede doelen waarvan er 580[1] zijn aangesloten bij het CBF. Hierdoor ligt er een enorme druk om donateurs en dus giften te werven. Geen wonder dat de Nederlandse donateur aangeeft dat de fondsenwerving opdringerig is en dat er te veel verzoeken worden ontvangen.

1.png

Naast vele grafieken die laten zien dat het met het vertrouwen in fondsenwervend Nederland niet goed gesteld is, staan er gelukkig ook een paar uitkomsten in waar we wellicht mee verder kunnen, zoals onderstaande grafiek.

2.png

Dat ethiek, eerlijkheid en goed management hoog scoren op de schaal van vertrouwen moet geen verassing zijn. Wat interessant is, is dat we het goed geïnformeerd houden van donateurs pas op nummer 7 tegen komen. Hoe kunnen we er voor zorgen dat we onze achterban goed informeren terwijl we ze laten weten een eerlijke en oprechte organisatie te zijn? Tegelijkertijd geeft dit ook richting hoe we kunnen inspelen op de behoefte van de donateur. 

3.png

Eerder noemde ik al dat Nederland een groot aantal sceptici heeft. Een van de adviezen van het onderzoek is: maak geen campagne om de gedachten van de sceptici te veranderen maar focus op de groep die aangeeft ‘neutraal’ te zijn. Dit is een groep die aangeeft te geloven in de positieve rol die een goed doel heeft in de samenleving, maar nog niet genoeg is overtuigd om daadwerkelijk over te gaan tot steun.

Bovenstaande uitkomsten zijn slechts een greep uit het onderzoek, wat vol staat met prikkelende conclusies hoe donateurs denken over goede doelen. Lees het onderzoek, denk er over na, bespreek het met je collega’s, je netwerk en laten we samen kijken hoe we deze uitkomsten kunnen gebruiken ten voordele van onze donateurs.

[1] Bron: CBF

Doet het Centraal Bureau Fondsenwerving ook aan fondsenwerving?

Doet het Centraal Bureau Fondsenwerving ook aan fondsenwerving?

Hoe je het vertrouwen van donateurs kan vergroten?

Hoe je het vertrouwen van donateurs kan vergroten?