Resultaten 2019: Donateur heeft meer prioriteit maar de praktijk is weerbarstig

Resultaten 2019: Donateur heeft meer prioriteit maar de praktijk is weerbarstig

Stellen we in 2019 de donateur meer centraal dan in 2018?

Voor het tweede jaar op rij onderzocht De Toekomst van Fondsenwerving, in samenwerking met Dunck Loyalty Marketing, dit onder de 100 grootste fondsenwervende organisaties. Gisteren werden de resultaten gepresenteerd bij Goede Doelen Nederland.

Uit het onderzoek (zie de download button onderaan dit blog voor de volledige resultaten) bleek dat, vergeleken met vorig jaar, organisaties substantieel meer aandacht en prioriteit geven aan het centraal stellen van de donateur. En ook meer organisaties hebben dit vastgelegd in visies en/of plannen. Een duidelijke positieve ontwikkeling.

Aan de andere kant bleek ook dat 25% van de deelnemende organisaties het moeilijk vindt om tijd te vinden om donateurgerichte ervaringen te creëren.  Met name kleinere organisaties (33%) vinden dit lastig in vergelijking met grotere organisaties (13%).

En een andere teleurstellende constatering is dat 26% het eens is met de stelling ‘Er ligt te veel druk op het behalen van inkomstentargets in het lopende boekjaar, waardoor we nauwelijks iets kunnen doen om veranderingen aan de donateurservaring door te voeren’. En dit percentage is in 2019 met 26% ook duidelijk hoger dan de 16% in 2018. Overigens is dit iets dat dan weer vooral speelt bij grotere organisaties (38%) en minder bij kleinere organisaties (18%).

Een ander opvallend punt is positief; er is overduidelijk meer aandacht voor het bedanken van de donateurs. Iets waar we vanuit De Toekomst van Fondsenwerving via diverse blogs al eerder ruim aandacht aan hebben gegeven.

Op de stelling ‘Als we structurele donateurs (machtigers) informeren over de impact van hun donaties, doen we dat zonder vraag om een extra gift’, geeft nu 26% aan dit te doen ten opzichte van 7% vorig jaar. En op de vraag ‘Als we structurele donateurs (machtigers) bedanken voor hun steun, doen we dat zonder vraag om een extra gift’ geeft zelfs 60% aan dit te doen, ten opzichte van 15% in 2018.

In de discussie met de aanwezigen werden bovenstaande conclusies grotendeels bevestigd. En ook Pauline Lemberger, Femke Ruinaard en Matthijs Reus, die op het podium door Marjolein van de Paverd werden bevraagd, gaven aan dit te herkennen.

Aandacht voor het onderwerp is toegenomen:

‘Wij vragen niet alleen in financiën een bijdrage, maar ook in meedenken. Dat hebben we verdeeld in inhoudelijke domeinen. Dat geeft ons de gelegenheid om donateurs ook te vragen waar hun interesse naar uitgaat.’ – Pauline Lemberger, WereldOuders
‘Wij noemen onze donateurs ‘friends’. Dat zegt al heel veel over hoe wij naar hen kijken en met hen willen omgaan.’ – Matthijs Reus, War Child

En tijd en geld vrijmaken om er in de praktijk mee aan de slag te gaan blijft lastig:

‘We zijn aan het verbouwen, maar houden wel de winkel open’ – Femke Ruinaard, Leprastichting

Femke Ruinaard vertelde ook over een donateur die een goede doelen onderzoek deed en een aantal doelen een bedrag had overgemaakt om te kijken hoe ze daarop zouden reageren.

Wat maar weer bewijst dat je als organisatie geen donateurs hebt, maar hooguit één van iemands goede doelen bent.

Hans Broodman

De persvoorlichter als loyaliteitsmarketeer

De persvoorlichter als loyaliteitsmarketeer

Elk telefoontje draagt bij aan loyaliteit

Elk telefoontje draagt bij aan loyaliteit