Oproep: maak de Notre-Dame niet te mooi!

Oproep: maak de Notre-Dame niet te mooi!

Precies twee maanden na de brand was er afgelopen weekend voor het eerst weer een mis in de Notre-Dame. Weliswaar was hiervoor slechts een handvol priesters uitgenodigd en droegen zij vanwege de veiligheid een helm, maar toch, de kerk is ondanks de schade dus weer in bedrijf genomen. En dat is goed nieuws, want daar is ze uiteindelijk in 1163 voor in de steigers gezet. Of zoals cultuurhistoricus Thomas von der Dunk het eerder in NRC Handelsblad zei: middeleeuwse kathedralen zijn behalve kunstvoorwerp ook en vooral gebruiksvoorwerp. Deze gedachte zou bij het herstel voorop moeten staan. 
 
Het vak van fondsenwerven is vaak monnikenwerk. De keren dat moeder Teresa in mum van tijd een miljard in haar schoot geworpen krijgt zijn zeer zeldzaam. Bij de brand van de Notre-Dame gebeurde het. Het leidde tot een discussie over doneren aan goede doelen door de rijksten der aarde, die vaak liever een zichtbaar en geliefd project steunen, dan bijvoorbeeld een kleine ziekte. En dat doet soms absoluut pijn. Zeker als je ziet dat er nog zoveel leed te verlichten valt in de wereld.

Maar dat een kunstschat als de Notre-Dame hersteld kan worden met behulp van giften van donateurs is op zich natuurlijk fantastisch. En nu het geld binnen is, is de volgende vraag hoe het zal worden uitgegeven. Geschat wordt dat de renovatie tussen de 750 miljoen en een miljard euro gaat kosten. Iedereen die ooit eens een huis verbouwd heeft weet dat je het zo gek kan maken als je zelf wilt. Bijvoorbeeld: gebruikt de Franse kerk straks Histor in plaats van Farrow and Ball-verf, dan scheelt dat al snel een slok op een borrel. Hoe mooi moet deze dame worden? 

Volgens cultuurhistoricus Thomas von der Dunk zijn er 4 opties om de Notre-Dame te herstellen. Een sobere optie, die alleen het bouwkundig noodzakelijke restaureert. Een optie waarbij het verbrande door iets nieuws wordt vervangen, bijvoorbeeld glas. Exact herstel van de toestand van voor de brand kan ook. Of de vierde optie: een poging om alsnog een ‘echte’ middeleeuwse kathedraal te creëren, zoals dat bijvoorbeeld na de Tweede Wereldoorlog bij veel verwoeste kerken in Keulen is gebeurd. Allen hebben uiteraard hun eigen prijskaartje. 

Ik zou de mensen van de Notre-Dame willen aanmoedigen om bij het herstel de hand een beetje op de portemonnaie te houden.

Want zou het niet een mooi gebaar van deze deftige dame zijn als ze een deel van het geld dat is opgehaald niet aan zichzelf besteedt, maar schenkt aan de armen en de zieken?

Stel je eens voor dat de kerk, met een beetje goede wil, besluit om 100 miljoen euro minder uit te geven aan de renovatie. Daar kunnen vast heel wat mensen van eten of mooie wetenschappelijke onderzoeken in ziekenhuizen van worden gefinancierd. En wie weet kan er zelfs een rotziekte mee uit de wereld worden geholpen. Is dat niet een goed idee, messieurs et madames: om niet alleen de kerk, maar ook de wereld een beetje mooier te maken. Om niet alleen het uiterlijk van de kerk te laten zien, maar juist ook het innerlijk. Een deel uitgeven aan een taak waar de kerk zich al eeuwenlang op richt, daar kan toch geen donateur tegen zijn?

Het lijkt me bovendien een imago-booster van jewelste. Ik maak me sterk dat dit ‘de kerk’ geen windeieren zal leggen met toekomstige fondsenwervende activiteiten.

En als we dan toch goed aan het besparen zijn, heb ik nog een kostendrukkende suggestie: bel met de Rotterdamse start-up Concr3de (spreek uit: Concrete). Dit bedrijf liet onlangs een kalkstenen ornament van de Notre-Dame zo hup uit de 3D-printer rollen. 

Mocht op bovenstaande suggesties worden ingegaan, dan houdt Stichting NF zich uiteraard ook aanbevolen voor een kleine duit uit het collectezakje.

Bij voorbaat, merci!

Wilde Ganzen! Naming en faming...

Wilde Ganzen! Naming en faming...

Geef voor fondsenwerving innovatie en inspiratie

Geef voor fondsenwerving innovatie en inspiratie