Is de donateur centraal stellen een innovatie?

Is de donateur centraal stellen een innovatie?

Vorige week was ik, samen met 40 fondsenwervers en relatiemanagers, aanwezig bij de kennissessie van Goede Doelen Nederland met de titel: ‘Innovatie in grote giftenwerving’.

Vooraf was aan de deelnemers gevraagd om aan te geven wat zij als innovatie in grote giftenwerving zagen. Hieronder zie je het resultaat van de antwoorden:

pie chart.png

Niet nieuwe tools, niet nieuwe geefvormen, zelfs niet nieuwe manieren om de doelgroep te bereiken. Nee, de donateur centraal stellen, werd door de deelnemers gezien als de belangrijkste innovatie in grote giftenwerving.

Nu zijn we vanuit De Toekomst van Fondsenwerving natuurlijk altijd blij als fondsenwervers het centraal stellen van de donateur belangrijk vinden. Maar dat dit gezien wordt als een innovatie was voor mij een verrassing. Zeker als innovatie op het gebied van grote giftenwerving, waar het centraal stellen van de donateur een randvoorwaarde voor werving is en waar je direct feedback krijgt als je dit niet of niet goed genoeg doet.

In discussie met de deelnemers bleek dat de gedachte of intentie voor het centraal stellen van de donateur niet zozeer als innovatie gezien werd, dat werd (gelukkig) als vanzelfsprekend gezien. Wat vooral als innovatie werd gezien was het daadwerkelijk, en binnen de kaders van het werkterrein van de organisatie, onvoorwaardelijk centraal stellen van de donateur.

Linda de Regt, relatiemanager bij Greenpeace Nederland, gaf in haar verhaal daarbij prachtige voorbeelden. Waarbij donateurs daadwerkelijk ruimte wordt geboden om mee te denken met de strategie van de organisatie. En dat je echt onbaatzuchtig een relatie kunt aangaat die aansluit op de verwachtingen van grote gevers, zonder dat je zicht hebt op wanneer dit tot welke bijdrage leidt.

Innovatief is niet om in te spelen op de verwachting van de donateurs om jouw doelstelling te bereiken. Innovatief is het om in te spelen op de verwachting van de donateurs zodat je hun doelstelling kunt bereiken. En daarmee op termijn ook jouw doelstelling. Omdat het om een gelijkluidende doelstelling gaat. En dit alles dan natuurlijk ook nog binnen de kaders van waar je als organisatie voor staat en zonder de regie te verliezen. En zeker dat laatste is ‘never a dull moment’ zoals Linda op een hele aansprekende manier kon vertellen….

Elk telefoontje draagt bij aan loyaliteit

Elk telefoontje draagt bij aan loyaliteit

Bedankt voor jouw e-mail Het Vergeten Kind!

Bedankt voor jouw e-mail Het Vergeten Kind!