Impact belangrijk? Emotie belangrijker!

Impact belangrijk? Emotie belangrijker!

Altijd goed om wetenschappelijk bewijs te hebben, ook al is het voor iets dat succesvolle fondsenwervers al weten vanuit de praktijk; uit een onderzoek van de Universiteit van Kent blijkt dat bij fondsenwerving emotie belangrijker is dan impact. Impact, of effectiviteit, is weliswaar een factor die invloed heeft op het geefgedrag van donateurs. Maar er blijkt ook dat emotie een factor is die veel meer bepalend is.

In het Dikke Blauwe blog van 7 mei jl., dat bovengenoemd onderzoek en een verdere uitdieping daarvan als onderwerp heeft, wordt het als volgt omschreven: “Het bleek dat donateurs die voor een goed doel met dezelfde doelstelling mochten kiezen, kozen voor een organisatie die het effectiefst was. Tot zover geen schokkend nieuws. Maar toen ze zelf een willekeurig goed doel mochten kiezen, keken ze ineens veel minder naar de effectiviteit en veel meer naar hun persoonlijke voorkeuren.”

Dit komt precies overeen met onze eigen ervaring met fondsenwerving en gesprekken met donateurs. Het eerste besluit om te gaan geven aan een goed doel is gebaseerd op emotie. En daarna komt er soms, niet altijd, nog een rationele check. Met vragen als: kan ik het geld missen? Wat moet ik ervoor laten? Is dit het juiste bedrag? En soms ook: is deze organisatie de beste keuze via welke ik het verschil wil maken? En bij de beoordeling van de organisatie kan dan de vraag aan de orde komen of deze organisatie effectief is en genoeg impact kan maken. We zien vooral bij grotere giften dat deze rationele checkvragen gesteld worden. Maar ook bij deze grotere giften zien we bijna altijd dat er eerst een geefbereidheid is ontstaan die op emotie gebaseerd is.

Emotie is dus belangrijk in werving. En daarmee is het belangrijk om te bepalen hoe je via emotie aansluit bij de persoonlijke voorkeuren van een donateur. Reden genoeg om je te blijven verdiepen in de donateur, je te blijven verdiepen in wat de donateur wil bereiken. Kortom; belangrijk om de donateur centraal te blijven stellen in je fondsenwerving.

4 zaken die we kunnen leren van fondsenwerving in de Verenigde Staten

4 zaken die we kunnen leren van fondsenwerving in de Verenigde Staten

All aboard?

All aboard?