Een interessant onderzoek naar de donor experience…

Een interessant onderzoek naar de donor experience…

Een interessant onderzoek naar de donor experience…

Na de zomer, op 24 september om precies te zijn, presenteren we de 2019 resultaten van het sectoronderzoek naar donateurgerichtheid binnen de Nederlandse sector voor goede doelen. En we kunnen dan de cijfers vergelijken met vorig jaar. En zien we of we meer donateurgericht zijn gaan werken.

In Engeland hebben ze vorig jaar een vergelijkbaar onderzoek uitgevoerd; ook zij hebben onderzocht hoe donateurgericht de goede doelen zijn gaan werken een aantal jaren na de fondsenwerving crisis.

Maar het onderzoek waar ik in de titel naar verwijs gaat nog een stap verder. Het is het onderzoek ‘A Good Donor Expericence’ van Pentatonic. Het gaat op zoek naar het antwoord op de vraag ‘Are fundraisers and members of the public on the same page when it comes to defining great donor experiences?’. Met andere woorden: Als we het hebben over de donateur centraal stellen vinden de donateurs dan dezelfde dingen belangrijk als de non-profit organisaties.

Gelukkig blijkt dat er veel overeenkomsten zijn tussen donateurs en non-profit organisaties als het gaat om wat zij vinden wat belangrijk is in de ‘donor experience’. 

De top 3 van meest belangrijke factoren die invloed hebben op de ‘donor experience’ is:

Volgens de donateurs:

 1. Does not make me feel pressured to give when asking for a donation
 2. Does not pressure me to give again once I have donated
 3. Explains how my donation will be spent when asking for a donation

En volgens de fondsenwervers:

 1. Treats the donor with respect
 2. Does not make the donor feel pressured to give when asking for a donation
 3. Explains how the donation will be spent when asking for a donation
 4. Thanks the donor for the donation


Geen opzienbarende verschillen hier. Daarom is het interessanter om te kijken op welke factoren de mening van donateur en fondsenwerver het meest uit elkaar ligt:

 1. Does not pressure me to give again once I have donated (scoort 25 procentpunt hoger bij donateurs)

 2. Thanks me promptly for my donation once I have donated (scoort 22 procentpunt lager bij publiek)

 3. Tells me about different ways to support the charity once I have donated (scoort 21 procentpunt hoger bij publiek)

 4. Makes me feel good about giving when asking for a donation (scoort 11 procentpunt hoger bij publiek)

En hoewel deze cijfers niet direct te vertalen zijn naar de Nederlandse situatie, kan het interessant zijn om je af te vragen of jouw inschatting van wat een donateur belangrijk vindt, daadwerkelijk overeenkomt met wat de donateur belangrijk vindt. En of jij en je donateurs hetzelfde denken over hoe de donor experience nog verder verbeterd kan worden.

En misschien moeten we in Nederland hier ook onderzoek naar doen. Of wellicht heb je zelf onderzoek gedaan naar welke verbeteringen de donateur graag ziet in de relatie die hij of zij heeft met jouw organisatie? Laat het dan weten, we besteden daar graag een volgend blog aan……

The Normal Heart – een donateurs event van Aidsfonds

The Normal Heart – een donateurs event van Aidsfonds

Wilde Ganzen! Naming en faming...

Wilde Ganzen! Naming en faming...