Doet het Centraal Bureau Fondsenwerving ook aan fondsenwerving?

Doet het Centraal Bureau Fondsenwerving ook aan fondsenwerving?

Ik kreeg van de week de volgende vraag van een fondsenwerver: doet het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) ook aan fondsenwerving?

Het was duidelijk een wat sarcastische vraag want er werd gedoeld op het feit dat de voorheen beschikbare data op de website van het CBF niet meer gratis toegankelijk zijn. Tegenwoordig moet er worden betaald.

Op de website van het CBF staat het volgende:

Het CBF vraagt voor deze informatieverstrekking een vergoeding ter tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de database en het voorbereiden van de datasets.

Bijzonder, want de goede doelen betalen voor hun lidmaatschap aan het CBF een flink bedrag. Daarbij leveren de goede doelen allerhande data aan bij het CBF. En vervolgens verkoopt het CBF die data op geaggregeerd niveau.

Maar ook bijzonder dat hiervoor gekozen is, omdat het CBF een specifieke rol heeft.

Wederom van hun website:

Het is een taak van het CBF om openbare data beschikbaar te stellen en publiek, goede doelen, gemeentes, pers en bedrijven te informeren over goede doelen en de Erkenning. Zo dragen we bij aan het publieksvertrouwen.

Ik kan me niet voorstellen dat het opwerpen van een drempel “om openbare data beschikbaar te stellen” gaat bijdragen aan het publieksvertrouwen.

(Bovendien: de techniek is beschikbaar om dergelijke cijfers op grote schaal gratis ter beschikking te stellen.)

In een korte inventarisatie bleek geen enkel goed doel hiervan op de hoogte te zijn, en nog belangrijker, geen enkele fondsenwerver die ik sprak was blij met deze ontwikkeling. Toen ik her en der ging rondvragen bleek dat dit is bedacht om extra inkomsten te genereren, met name om bij te dragen aan de kosten voor het nieuwe Erkenningstelsel.

Ik probeer hier niet de onderzoeksjournalist uit te hangen. Waar het mij om gaat is dat dit niet gaat bijdragen aan een transparante fondsenwerving sector. En dat vind ik jammer.

Vanuit DTVF pleiten we voor het meer centraal stellen van de donateur in de fondsenwerving, zodat donateurs meer tevreden zijn, geven leuker vinden en dat dan ook vaker en meer gaan doen.

Vertrouwen en transparantie in de markt zijn de randvoorwaarden hiervoor. Waar goede doelen nu gelukkig steeds meer bezig zijn met het vergroten van de tevredenheid van donateurs, zou het CBF bij uitstek moeten zorgen voor het vergroten van vertrouwen en transparantie in de sector. En daar past een 'betaaldrempel’ niet echt bij.

———————-

UPDATE 21 MAART: Het CBF heeft mij laten weten dat erkende goede doelen niet hoeven te betalen voor inzage in de beschikbare data. Het Nederlands publiek nog wel overigens.

Vers van de pers: resultaten Loyaliteit Benchmark 2018

Vers van de pers: resultaten Loyaliteit Benchmark 2018

Tijd om het vertrouwen van de donateurs terug te winnen

Tijd om het vertrouwen van de donateurs terug te winnen