Het advies van de werkgroep 'De rol van bestuur en senior management'

Het advies van de werkgroep 'De rol van bestuur en senior management'

Nooit zal ik mijn eerste vergadering met een bestuur van het goede doel waar ik werkte vergeten. Op mijn paasbest en met rode wangen schoof ik aan, met mijn geweldige groeicijfers verwachtte ik natuurlijk wel wat opmerkingen, maar vooral veel waardering. En het ging ook heel goed, totdat een van de bestuursleden, een wat oudere dame, opschrok bij het woord telemarketing. Dat vond ze zo afschuwelijk, die mensen die bellen tijdens het eten, dat hadden we toch niet nodig, ze wilde dat we daar acuut mee zouden stoppen.

Hulpeloos keek ik om me heen, terwijl ik blikken van instemming om me heen zag, dat had ze goed gezegd. Ik keek voor steun naar de directeur, ik zag een minzaam, geamuseerd lachje, hij was benieuwd hoe ik me hier uit ging redden. Ik stamelde wat dat het ons echt ook heel veel geld opleverde, waarmee we mensen konden helpen. Ik won aan kracht, gloedvol betoogde ik dat het belangrijk is dat je telemarketing goed doet, met veel dankbaarheid en respect voor je donateurs, je achterban, je medestrijders tegen onrecht.

Gelukkig hamerde de voorzitter me af. Verbijsterd kwam ik de vergadering uit, ik trilde nog even na op mijn benen. Dit had ik niet verwacht. Zo weinig inzicht in en zo veel minachting voor het vak. Naarmate mijn carrière vorderde kwam ik het helaas vaker tegen. In het MT, bij de directeur, bij de Raad van Toezicht en bij mijn eigen collega’s. Een makkelijk oordeel over fondsenwerving. Graag veel geld, het liefst ongeoormerkt, het liefst ook met hetzelfde budget en mensen. En graag zonder straatwerving, telemarketing, bedelbrieven en andere ongemakkelijke manieren van geld vragen.
 
Bij de meeste goede doelen is er een spanning tussen de missie en de fondsenwerving. Het is ook makkelijker om je te verbinden met de missie dan met de werving. Daar zijn tal van voorbeelden voor, zo heb je bijvoorbeeld om geld te werven beelden nodig die de urgentie laten zien. Een ziek, zielig kind. Testen laten het steeds weer zien, deze beelden hebben de hoogste opbrengst. Maar om te laten zien wat je impact is heb je andere, positievere beelden nodig. Een blij, lachend kind. Veel interne discussies en spanningen gaan hierover.

Ook is binnen alle goede doelen de waardering voor degene met veldervaring, de helden die het echte zware werk doen veel hoger dan voor de fondsenwervers. Fondsenwerving is toch een beetje vies. Deze natuurlijke spanning is overal. En het is zonde van de tijd, moeite en energie om hier te veel aandacht aan te besteden, want het geld en de missie van de organisatie zijn in essentie precies hetzelfde. De hele organisatie zou trots moeten zijn op de fondsenwerving en het op de juiste manier willen doen. Minder interne spanning maakt dat je krachtiger naar buiten kan komen met je verhaal.

Hoe krachtiger en urgenter je verhaal, hoe meer geld voor jouw goede doel. Daarmee kan je veel meer doen voor kinderen, dieren, vluchtelingen of het milieu. En de kracht van je verhaal draagt ook bij aan de relatie met de donateurs, ze zijn er niet alleen voor het geld, ze zijn ook verbonden aan je missie. Zie ze als jouw supporters, als maatschappelijk aandeelhouder en maak ze ambassadeur en fan van jouw organisatie. Immers, in essentie is fondsenwerving mensen de mogelijkheid geven om bij te dragen aan iets wat fantastisch is. Een kans om iets in de wereld te veranderen.
 
Het was heel plezierig om in één van de werkgroepen van De Toekomst van Fondsenwerving met een groepje gelijkgestemden te werken aan een advies om de besturen, raden van toezicht, directies en MT’s op een goede manier te betrekken bij de fondsenwerving. Het advies van de werkgroep kun je hieronder downloaden.

Ik raad iedereen die dit leest aan het advies op de agenda te zetten van zijn MT, bestuur en RvT. Dit draagt bij aan de verdere professionalisering van ons prachtige vak en aan de betrokkenheid van onze donateurs bij de missie. Zodat we samen kunnen werken aan een mooiere wereld.
 

Hoe je het vertrouwen van donateurs kan vergroten?

Hoe je het vertrouwen van donateurs kan vergroten?

Waarom maken goede doelen zich niet druk over hun communicatiekanalen?

Waarom maken goede doelen zich niet druk over hun communicatiekanalen?