De omgekeerde donor journey

De omgekeerde donor journey

Veel fondsenwervers werken met donor journeys. Sommigen zijn daarbij bezig om te kijken hoe de organisatie een (potentiele) donor een journey kan laten afleggen. De meeste werken gelukkig meer donateurgericht en nemen de journey van de donor als uitgangspunt en kijken hoe hun organisatie daarop het beste kan inspelen. De focus hierbij is gericht op de nog af te leggen weg. En dat kan prima werken. 

Geïnspireerd door het blog ‘Watch your donors backwards’ van Nick Ellinger is er nog een belangrijk traject aan toe te voegen om te verkennen: het traject dat de donor heeft afgelegd tot het eerste contactmoment met de organisatie.  

Hoe doe je dat, dat terugkijken? Door de donor journey om te keren. En je dus af te vragen hoe de donor op en tot het contactmoment is gekomen. Wat is de motivatie van de donor, wat vindt hij/zij belangrijk, waarom heeft de donor interesse in de doelen van jouw organisatie?  

Kortom, je gaat op zoek naar de ‘why’ van de (potentiele) donateur! En niet door aannames daarover te doen, maar door het te vragen. Stel bijvoorbeeld een aantal vragen aan nieuwe donateurs in je welkomsttraject. En gebruik de antwoorden in je communicatie met die donateurs. Niet alleen kun je zo de communicatie beter laten aansluiten op de verwachtingen van donateurs. Je laat ook zien dat je daarop inspeelt. Je laat zien dat je de donateur serieus neemt. Je erkent de belangrijkheid van de donateur in de relatie.  

Wat weer een praktische invulling is van tip 9 uit een vorige blog: ‘Je hebt geen donateurs, je bent iemands goede doel’.

En het versterkt je fondsenwerving blijkt uit een ander blog van Nick Ellinger: ‘Even nods toward showing you know why someone gives can increase response and retention.’

Voortaan tweerichtingsverkeer op de donor journey…..

All aboard?

All aboard?

Wat kunnen we leren van de zeur-donateur?

Wat kunnen we leren van de zeur-donateur?