De effecten van de crisis: glas halfvol, halfleeg of gebroken?

De effecten van de crisis: glas halfvol, halfleeg of gebroken?

Een directe aanleiding om te starten met de beweging De Toekomst van Fondsenwerving, was de crisis waarin de fondsenwerving in Engeland een paar jaar gelden terecht was gekomen. De oorzaak van de crisis was het feit dat de wensen en verwachtingen van donateurs totaal uit het oog verloren waren bij de steeds meer op korte termijn financiële transacties gerichte fondsenwerving. 

Een van de drijfveren om te starten met De Toekomst van Fondsenwerving was om te zorgen dat we in Nederland niet in zo’n crisis terechtkomen. En de manier waarop dit bereikt kan worden is door de fondsenwerving versneld te bewegen richting echte donateurgerichte fondsenwerving, waarin de donateur blij wordt van geven en dat daarom steeds vaker en meer gaat doen.

Maar hoe blij moeten we zijn dat er in Nederland (nog) geen crisis is? Met andere woorden wat zijn de negatieve effecten van de crisis in Engeland geweest? Wat we zagen is dat direct na de crisis veel goede fondsenwervers de sector verlaten hebben. En dat de korte termijn financiële resultaten van goede doelen ‘opgepoetst’ werden door investeringen in fondsenwerving uit te stellen. Maar welke financiële effecten zijn er op de middellange termijn?

In het Guardian artikel ‘Fewer Britons donate to charities after scandals erode trust’wordt een directe link gelegd tussen de crisis en het afnemende aantal donaties in de drie jaar na het ontstaan van de crisis. Ook het tegenargument komt aan bod; dat minder mensen geven omdat er minder aan (agressieve) acquisitie gedaan wordt, wat juist wordt gezien als een positieve ontwikkeling. 

De Charities Aid Foundation, die het onderzoek heeft uitgevoerd is echter duidelijk in haar conclusie: “With three years’ worth of data, we can now see a clear trend in people’s charitable giving and it is headed in a worrying direction.”

En of je op nu basis van de resultaten vindt dat het glas halfvol of halfleeg is, ervoor blijven zorgen dat het glas heel blijft, het voorkomen van een crisis zoals in Engeland, blijft cruciaal voor de fondsenwerving in Nederland.

Adviesstuk Werkgroep Bedrijven; van vraag naar aanbod

Adviesstuk Werkgroep Bedrijven; van vraag naar aanbod

Fondsenwerving via telemarketing moet echt beter…

Fondsenwerving via telemarketing moet echt beter…