Advies Werkgroep Communicatie met Particuliere Donateurs via Digitaal

Advies Werkgroep Communicatie met Particuliere Donateurs via Digitaal

Het is out-in-the open: het adviesstuk van onze werkgroep met de veel te lange ingewikkelde naam.

Tijdens een goed bezochte sessie in het fijne kantoor van Greenpeace hebben Jeroen Beelen (Save the Children Nederland) en Victor van der Veen (Digital Marketeer/Freelancer) met verve ons kindje gepresenteerd.

Het stuk is opgebouwd uit diverse onderdelen die kort werden besproken. De basis zijn 10 principes waarin de donateur centraal wordt gesteld en het See-Think-Do-Care model van Google. Meten is weten, data analyse is essentieel in dit model dat uitgaat van de diverse fases waarin je (toekomstige) donateur zich bevindt. In plaats van vooraf een doelgroep bepalen waarop je je richt met je online uitingen ontdek je aan de hand van data wie je doelgroepen zijn en waar hun interesse ligt. Per fase blijf je meten en bijsturen, zodat je je leads, donateurs en tijdgevers zo goed mogelijk kunt bedienen met input die er voor hen ook daadwerkelijk toe doet. Experimenteren en snelheid zijn hierbij essentieel. Door te meten maak je hypotheses die getarget kunnen worden. Het continu testen van je hypotheses wordt een doel op zich. De implementatie van dit model vraagt daarom om een andere manier van werken: een structurele flow creëren waar campagnes in worden gehangen in plaats van campagnematig werken.

Itereren kun je leren!

Itereren kun je leren!

De hamvraag tijdens de presentatie was: hoe kun je dit alles behapbaar maken in de praktijk? Daar is lef voor nodig. En geloof in wat je doet. Het gaat niet zozeer om welke technische tools je inzet. Die zijn er in overvloed te vinden, ook voor goede doelen met kleine budgetten. Maak er tijd voor, want het vraagt ook om mentaliteitsverandering binnen je marketing- en communicatieafdeling en niet in de laatste plaats van het MT.

Een terechte opmerking uit de zaal was dat het adviesstuk voornamelijk reactief is ingestoken. De vraag die daar vanzelfsprekend uit voortvloeit: wat kun je doen aan het behoud van donateurs? Daar willen we met deze werkgroep aandacht aan gaan besteden in de vervolgstappen. We zien het door ons opgeleverde document als een organisch document. Input, opmerkingen en vragen zijn welkom.

Ben je online fondsenwerver? Dan kun je met dit stuk aan de slag om het concreter te maken en het verder te ontwikkelen. Het doel is om samen te leren en te itereren. Meld je aan bij een van de leden van deze werkgroep om de volgende stap te zetten!

Have you come here to play Jesus?

Have you come here to play Jesus?

Fondsenwerving goede doelen is een zinkend schip

Fondsenwerving goede doelen is een zinkend schip