Is Money the Mission? Een praktijkvoorbeeld van het Prinses Beatrix Spierfonds

Is Money the Mission? Een praktijkvoorbeeld van het Prinses Beatrix Spierfonds

Een aantal jaren gelden, tijdens de National Convention in London, was de titel van de plenaire openingssessie ‘The money is the mission’.

In eerste instantie dacht ik ‘daar ben ik het niet mee eens’. Ik interpreteerde het als ‘geld werven is een doel op zich’. Later tijdens de sessie begreep ik dat de strekking totaal anders bedoeld was, namelijk ‘geld werven en de missie zijn hetzelfde’. Het idee is dat alles wat een goed doel doet erop gericht is om de uiteindelijke doelen van de organisatie te bereiken. Je werft daarom ook geen geld, je werft mensen die mee willen doen met de missie. En vaak doen die mensen dat door geld te geven.

Met name bij gezondheidsfondsen zie je de splitsing tussen Mission en Money ook terug in de doelgroepen die onderscheiden worden. De ‘missie’-doelgroep, de mensen waarvoor we het doen. En de ‘wervings-doelgroep’, de mensen aan wie we geld vragen.

Een mooi voorbeeld waar money en missie samenkomen, en waar vooral ook de missie-doelgroep en de wervings-doelgroep samenkomen kregen we binnen van Martin van der Eijk van het Prinses Beatrix Spierfonds.

Hij vertelde het volgende: “Ik ben afgelopen januari gestart als manager fondsenwerving bij het Prinses Beatrix Spierfonds. Hoewel ook wij nog grote slagen kunnen (en zullen) maken op het gebied van donateurgerichte fondsenwerving, ben ik bijzonder onder de indruk geraakt van de warme, vaak persoonlijke, band die medewerkers van het fonds onderhouden met onze missiedoelgroep. Dat heeft er onder meer toe geleid dat patiënten en hun families in toenemende mate betrokken zijn geraakt bij onze fondsenwerving. Voor een aantal spierziektes bestaan er inmiddels speciale actiegroepen waarbinnen zij de mogelijkheid krijgen om geld in te zamelen voor onderzoeken naar hun spierziekte.

Begin juni was ik aanwezig bij de derde SMA-familiedag, Deze dag wordt georganiseerd in samenwerking met patiëntenvereniging Spierziekten Nederland. Meer dan 80 families kwamen, mede dankzij een subsidie van de VriendenLoterij, samen in Burger’s Zoo. De veelal jonge patiëntjes gingen, onder begeleiding van onze enthousiaste vrijwilligers, de dierentuin in, terwijl de ouders en volwassen patiënten werden bijgepraat over de laatste stand van zaken op het gebied van onderzoek en fondsenwerving. Tijdens de familiedag hebben we de nieuwe onderzoeksagenda waarvoor we de komende jaren samen met de families fondsen willen werven gepresenteerd. Ook de onderzoeksagenda is weer gemaakt in samenwerking met die families. Dankzij de inspanningen van onze actievoerders was er al meer dan 150.000 euro geworven waardoor we het eerste onderzoek van die agenda nu al mogelijk kunnen maken.

Voor mij als relatieve nieuwkomer binnen het fonds was het een bijzonder inspirerende dag. Fantastisch om te zien hoe persoonlijk contact met patiënten kan leiden tot zeer succesvolle acties die in veel gevallen ook nog eens regelmatig herhaald worden. Voor ons, als medewerkers van het Spierfonds betekent het dat we weten voor wie we het doen. De verhalen van de mensen die we ontmoeten tijdens de familiedagen raken ons en zorgen ervoor dat we nog beter gemotiveerd aan de slag gaan. Onze gasten, op hun beurt, voelen zich gesterkt in de gedachte dat ze niet alleen zijn. Het vergroot bovendien de binding die ze voelen met elkaar en met het Prinses Beatrix Spierfonds."


De relatiemanager van het Prinses Beatrix Spierfonds Rivka Smit, zelf SMA-patiënte, was verantwoordelijk voor de organisatie van de dag. Zij zei er het volgende over: Sinds de start van onze campagne ‘SMA de wereld uit!’ hebben we samen met patiënten al meer dan een half miljoen euro aan giften geworven voor onderzoek naar een relatief onbekende ziekte. Het succes van de campagne is volledig te danken aan de manier waarop we onze actievoerders betrekken bij onze fondsenwerving. We doen het echt samen! Zelf ben ik ooit begonnen als actievoerder en inmiddels heb ik een vaste aanstelling waarin ik andere actievoerders mag begeleiden bij hun acties.

 

Bekijk de sfeerimpressie van de dag, met tekst en uitleg van Rivka, via de volgende link: https://youtu.be/1-yZf5CZWbA

 

Heb je ook een mooi voorbeeld dat je wilt delen?

Laat het ons weten!

 

Hans Broodman

Het face-to-face dilemma: kwantiteit vs kwaliteit

Het face-to-face dilemma: kwantiteit vs kwaliteit

De beste bedankbrief ooit

De beste bedankbrief ooit