Een tipje van de sluier: het jaarlijkse DTVF onderzoek

Een tipje van de sluier: het jaarlijkse DTVF onderzoek

Wist je dat de meerderheid van goede doelen het onderhouden en ontwikkelen van relaties met donateurs niet heeft vastgelegd in een strategisch plan? Of dat 30% van de goede doelen zelden of nooit communicatie naar donateurs verstuurt zonder giftverzoek? En dat 60% van de goede doelen zelden of nooit aan donateurs vraagt welke verwachting zij hebben van de relatie met het goede doel?

En zo hebben we nog veel meer inzichten waar we veel van kunnen leren. Wij zien nu al tal van verbeterpunten naar voren komen. De afgelopen maand hebben we namelijk een sector breed onderzoek gedaan in samenwerking met Dunck Loyalty Marketing en we zijn momenteel de resultaten aan het analyseren.

Save the date!

Op 27 september van 10:00 tot 12:00 zullen de volledige uitkomsten worden gepresenteerd tijdens een speciale bijeenkomst bij Goede Doelen Nederland. Na de zomer zullen we bekend maken hoe je je hiervoor kan aanmelden. 

We hebben de 100 grootste fondsenwervende organisaties gevraagd om mee te doen. We wilden namelijk weten wat de staat is van donateur gerichte fondsenwerving in onze markt. Dit gaan we jaarlijks uitvragen, zodat we kunnen zien of de kwaliteit van onze fondsenwerving verandert de komende jaren.

In een interactieve sessie zullen we op 27 september niet alleen de resultaten bekend maken, maar ook met elkaar in discussie gaan om de relevantie van de uitkomsten een plek te geven. Wil je als eerste deze resultaten horen en meepraten over hoe onze sector beter met donateurs om kan gaan? Hopelijk zien we je dan!

Tot slot, wij gaan er even tussenuit. Vrijwilligers moeten ook op vakantie namelijk. In de eerste week van september zijn we weer terug. Wij wensen iedereen een mooie zomer toe!

Reinier & Hans

Meld je nu aan: presentatie jaarlijkse DTVF onderzoek!

Meld je nu aan: presentatie jaarlijkse DTVF onderzoek!

Het einde van fondsenwerving

Het einde van fondsenwerving