Donateur belangrijk maar nog niet het uitgangspunt

Donateur belangrijk maar nog niet het uitgangspunt

Hoe donateurgericht is de fondsenwerving in Nederland? In samenwerking met Dunck Loyalty Marketing onderzocht De Toekomst van Fondsenwerving dit onder de 100 grootste fondsenwervende organisaties en presenteerde de resultaten op 27 september 2018 bij Goede Doelen Nederland.

Meer dan 75% van de respondenten vindt het onderhouden van relaties met donateurs minstens zo belangrijk als het werven van nieuwe donateurs. En 80% geeft aan de verantwoordelijkheden voor het onderhouden van donateursrelaties goed te hebben belegd. Meer dan 70% heeft een programma om de donateur te verwelkomen bij de organisatie en van de respondenten die dat niet doen geeft 88% aan dit volgend jaar wel te gaan doen.

Tegelijkertijd heeft meer dan 50% het onderhouden en ontwikkelen van relaties met donateurs niet vastgelegd in een strategisch plan. En stuurt 30% zelden of nooit communicatie naar donateurs zonder giftverzoek. En 60% vraagt zelden of nooit aan donateurs welke verwachting zij hebben van de relatie met het goede doel.

Onze conclusie: Het belang van het centraal stellen van de donateur bij fondsenwerving wordt breed erkend. Veel organisaties zijn daar ook in de praktijk mee bezig en hebben plannen om dat komend jaar nog meer te doen. Tegelijkertijd is er nog veel te winnen en te leren van elkaar. De echte omslag van niet alleen de donateur welkom heten, af en toe bedanken en vragen naar zijn/haar mening naar het daadwerkelijk centraal stellen van de donateur bij alle fondsenwervende activiteiten en beslissingen moet de komende jaren nog gaan plaatsvinden. En De Toekomst van Fondsenwerving zal zich met haar meer dan 100 vrijwilligers en samen met haar partners zoals o.a. Dunck Loyalty Marketing en Goede Doelen Nederland blijven inzetten om aan die omslag een bijdrage te leveren.

Presentatie gemist? Bekijk het webinar!

Bekijk op dinsdag 9 oktober om 10:00 het webinar “Hoe donateur centraal werkt fondsenwervend Nederland eigenlijk?” bij Nederland Filantropieland. Onder deskundige leiding van Fernando van der Brug van Greenpeace zal Remko Nooijen van Dunck Loyalty de meest spraakmakende resultaten van het onderzoek toelichten. Uiteraard is er gelegenheid tot het stellen van vragen tijdens het webinar.

Meer informatie?

Wat hebben we geleerd vorige week?

Wat hebben we geleerd vorige week?

De “WIJ / U”- applausmeter check.

De “WIJ / U”- applausmeter check.