Belgische donateurs over De Toekomst van Fondsenwerving

Belgische donateurs over De Toekomst van Fondsenwerving

Op 22 februari waren we als De Toekomst van Fondsenwerving uitgenodigd om in België te vertellen over ons initiatief. Dit was op uitnodiging van Carine Coopman en haar collega’s. Zij coördineren in België de nationale campagne testament.be, met meer dan honderd deelnemende ngo’s, goede doelen en maatschappelijke organisaties. De mensen van testament.be zijn zeer geïnteresseerd in ons initiatief en vinden dat er ook in België meer aandacht moet komen voor donateur gerichte fondsenwerving. Vandaar de vraag aan ons, om de meer dan 100 aanwezigen in Brussel te enthousiasmeren om ook in België de donateur meer centraal te stellen in de fondsenwerving. En dat is ook in België hard nodig volgens de daar aanwezige fondsenwervers.

Na onze presentatie was er een presentatie van Prof. dr. Tine Faseur van de KU Leuven. Eerst hield ze een kort maar sterk pleidooi voor meer investeringen in marketing en fondsenwerving, maar dan wel in de marketing en fondsenwerving waarin de donateur echt centraal staat. Vervolgens presenteerde ze de uitkomsten van een heel interessant onderzoek dat zij samen met Prof. Tine De Bock heeft uitgevoerd. Interessant, omdat de donateur gevraagd is naar zijn mening over ethiek in fondsenwerving. Belgische donateurs zijn gevraagd naar wat zij wel en geen aanvaardbare praktijken vinden in fondsenwerving. De uitkomsten geven een aantal domeinen aan die donateurs belangrijk vinden. Fondsenwervende organisaties kunnen hiermee voor zichzelf bepalen hoe zij daar invulling aan geven.

De domeinen zijn:

1.       Keuzevrijheid

keuzevrijheid.png

2. Waardigheid

waaardigheid.png

3. Authenticiteit

authenticiteit.png

4. Langetermijnrelatie

langetermijnrelatie.png

5. Doelgerichtheid

doelgerichtheid.png

6. Evenwicht

evenwicht.png

 

De oproep van Prof. dr. Tine Faseur aan fondsenwervende organisaties was om in ieder geval deze domeinen als checklist te gebruiken om de eigen fondsenwerving te beoordelen.

Een oproep die ik hierbij graag herhaal voor de Nederlandse fondsenwervers!

De complete presentatie, waarin per domein ook een aantal checkvragen is opgenomen, is te vinden via deze link.

Hans Broodman

Learn before your donors leave

Learn before your donors leave

Echtheid kun je niet trainen!

Echtheid kun je niet trainen!