Alice in Wonderland en de nul-meting

Alice in Wonderland en de nul-meting

In het verhaal 'Alice in Wonderland' (Lewis Carroll, 1865) vraagt Alice aan The Chesire Cat: ‘Kunt u me misschien vertellen welke kant ik op moet?’ ‘Dat hangt er heel erg van af waar je heen wil,’ zei de Chesire Cat. ‘Dat kan me niet zoveel schelen’, zei Alice. ‘Dan doet het er niet toe welke kant je opgaat’, zei de Chesire Cat. ‘Als ik maar ergens kom’, voegde Alice eraan toe. ‘O, dat zal wel lukken’, zei de Chesire Cat, ‘als je maar lang genoeg doorloopt.’…

Aan dit verhaal moest ik een paar keer denken in het kader van De Toekomst van Fondsenwerving. Niet omdat we niet weten waar we naar toe willen. Dat is voor ons wel duidelijk. Naar een praktijk van fondsenwerving waarbij de donateur echt centraal staat en waar geven een geweldige ervaring is waardoor mensen meer en vaker geven. Nee, wij weten juist heel goed waar we naar toe willen bewegen.

En we weten ook via welke wegen we er willen komen. De verschillende werkgroepen zullen, elk voor een ander onderdeel van fondsenwerving, hierover binnenkort handvatten aanreiken.

Nee, wat er nog ontbrak is inzicht in de huidige positie. Van waar vertrekken we? Op welk punt staan we nu? Hoe is het op dit moment gesteld met de donateur gerichtheid van de fondsenwerving in Nederland?

Deze vraag gaat nu ook beantwoord worden. Gisteren zijn we, in samenwerking Dunck Loyalty Marketing, een onderzoek gestart dat in kaart brengt in hoeverre er sprake is van een donateur gerichte fondsenwerving cultuur binnen de Nederlandse sector voor goede doelen. We willen dit onderzoek jaarlijks herhalen en zien de uitkomst van dit eerste onderzoek dan ook als een nul-meting.

Het onderzoek moet aantonen of de gewenste verschuiving, zoals De Toekomst van Fondsenwerving die graag zou zien, vorm krijgt binnen onze sector. Met een jaarlijkse inventarisatie hopen we een betrouwbaar beeld te krijgen van de huidige stand van zaken en de voortgang.

De 100 grootste goede doelen zijn uitgenodigd om mee te doen, waarbij elke organisatie slechts 1 keer kan meedoen. Heeft jouw organisatie een uitnodiging ontvangen? Zorg dan dat de enquête ingevuld wordt. Heeft jouw organisatie geen uitnodiging ontvangen en wil je toch meedoen? Laat het ons dan weten.

De uitkomsten zullen we uiteraard zo snel mogelijk delen via dit platform!

Hans Broodman

 

De beste bedankbrief ooit

De beste bedankbrief ooit

Stel je eens voor...

Stel je eens voor...