In reactie op artikel De Dikke Blauwe

In reactie op artikel De Dikke Blauwe

Al eerder besteedde De Dikke Blauwe aandacht aan De Toekomst van Fondsenwerving. De samenvatting van het werk van The Commission on the Donor Experience kreeg positieve aandacht onder de noemer 'Baanbrekend fundraising-manifest nu gratis te downloaden'.

En zelfs de immer kritische columnist Ir. H(an) A. Schuringa jr. vereerde ons initiatief met de prachtige column 'Manifestmanie'

Gisteren verscheen er een opiniestuk van dr. Pamala Wiepking getiteld 'Donorrelatie vraagt om betrokkenheid van alle stakeholders'. Hierin laat Pamala Wiepking zich positief uit over het initiatief en onderstreept ze het belang van meer aandacht voor de behoeften en wensen van de donateur. Tenslotte nodigt ze ons als initiatiefnemers van De Toekomst van Fondsenwerving uit om vooral via een brede, bottom-up aanpak te zorgen dat we ook in Nederland de donateur centraal gaan stellen. Die uitnodiging is wat ons betreft even welkom als onnodig, een brede aanpak is waar we vanaf het begin af aan op uit zijn.

Dit is onze reactie zoals we die op De Dikke Blauwe geplaatst hebben:

Beste Pamala,

Hartelijk dank voor je ingezonden stuk. Leuk om te horen dat je zo enthousiast bent over het werk van The Commission on the Donor Experience (CDE). Niet verwonderlijk uiteraard gezien jouw achtergrond.

Wij zijn het volledig met je eens dat een verandering in de sector alleen gaat gebeuren als de uitkomsten sector-breed worden geïmplementeerd. Wij hebben gekozen voor een aanpak waarbij we ons richten op de belangrijkste stakeholders: fondsenwervers/management van goede doelen, die bezig zijn met fondsenwerving in de praktijk. Want, even gechargeerd gezegd: we zijn niet op zoek naar extra spreekbuizen die roepen dat fondsenwerving anders moet, maar naar goede voorbeelden uit de praktijk die laten zien hoe fondsenwerving die echt en oprecht op de donateur gericht is, werkt. Hoe meer mensen daaraan mee doen, hoe beter. Wij roepen iedereen uit de praktijk, dus fondsenwervers en hun managers, actief op om zich aan te sluiten bij deze beweging. En we roepen iedereen op om met goede voorbeelden te komen, zodat we van elkaar kunnen leren.

Hoe we dit willen stimuleren: we publiceren wekelijks blogs om zowel het belang van echte donateur-gerichte fondsenwerving te benadrukken, als om mensen op te roepen dit in de praktijk te brengen en ook hun eigen voorbeelden te delen met de rest van de sector. Vervolgens organiseren we in oktober een event met Ken Burnett, waarin we nog meer de diepte in gaan. En misschien volgen er nog meer events later. Na verloop van tijd hopen we dat steeds meer fondsenwervers dit oppakken en gaan implementeren in hun eigen organisatie. Alles met het doel om een uiteindelijke cultuuromslag te laten plaatsvinden.

Ons doel is om een beweging te starten in de Nederlandse fondsenwerving sector. Breed gedragen door zoveel mogelijk fondsenwervers en goede doelen. Dat lijkt ons alles behalve top-down. Uiteindelijk gaat het erom dat fondsenwervers dit massaal in de praktijk gaan invoeren. Iedereen die daaraan wil bijdragen is uiteraard van harte welkom. De suggestie dat wij daar niet voor open staan klinkt ons dan ook vreemd in de oren. Volgens ons had je daar niet voor hoeven pleiten in een opiniestuk, wij staan daar vanaf het begin al meer dan open voor. Dus gewoon even bellen had wat ons betreft ook gekund.

We zijn nog geen twee maanden bezig met De Toekomst van Fondsenwerving. Onze aanpak lijkt tot nu toe goed aan te slaan en wordt met veel enthousiasme, breed vanuit de sector, ontvangen. Het is nu aan de stakeholders zelf hoe zij hieraan willen en kunnen bijdragen. In het verleden is het niemand gelukt dit onderwerp breed in de sector te laten landen. Maar als iedereen nu massaal mee wil doen, dan is dat alleen maar geweldig en zijn we een stap dichterbij die hoognodige cultuuromslag.

Inmiddels hebben we een datum met je afgesproken om elkaar hierover te spreken en we zijn benieuwd te horen hoe jij persoonlijk en Nederland Filantropieland als brancheorganisatie wil gaan bijdragen aan de implementatie van de visie van donateur-gerichte fondsenwerving.

Met vriendelijke groeten,
Reinier Spruit, Hans Broodman en Vera Peerdeman

De Donateurdagen van Stichting AAP

De Donateurdagen van Stichting AAP

De toekomst is vandaag begonnen! Doe je mee?

De toekomst is vandaag begonnen! Doe je mee?