Oproep aan alle goede doelen directeuren

Oproep aan alle goede doelen directeuren

Aanleiding

In mei van dit jaar zijn we gestart met De Toekomst van Fondsenwerving met het idee dat fondsenwerving in Nederland alleen toekomst heeft als we daarbij de donateur echt centraal stellen. We riepen alle fondsenwervers van Nederland op om zich aan te sluiten bij deze beweging en om via dit platform succesvolle voorbeelden met elkaar te delen. Inmiddels hebben bijna 600 fondsenwervers zich aangesloten. Bij deze willen we directeuren van goede doelen oproepen zich ook aan te sluiten.

Oproep

We roepen de goede doelen directeuren op om in gesprek te gaan met de fondsenwervers van hun organisatie. In gesprek om af te spreken wat er voor nodig is te stoppen met fondsenwerving die gericht is op korte termijn inkomsten. En om af te spreken wat er voor nodig is om alleen nog fondsenwerving toe te staan die gebaseerd is op lange termijn relaties met donateurs, waarbij de verwachting van de donateur centraal staat.

Wij denken dat dat nodig is.

En we denken dat de tijd daarvoor rijp is.

Waarom denken we dat dat nodig is?

De 180 fondsenwervers van meer dan 80 verschillende fondsenwervende organisaties, die op 5 oktober aanwezig waren bij het evenement De Toekomst van Fondsenwerving, denken in ieder geval dat dat nodig is. Op dit evenement heeft Ken Burnett de aanwezigen nog meer geïnspireerd om de donateur echt in het hart van onze fondsenwerving te zetten. We zeggen bewust nog meer geïnspireerd, omdat al veel aanwezige fondsenwervers klaar waren om dat te doen. Dat blijkt uit de antwoorden op de volgende drie stellingen die we ze tijdens het evenement hebben voorgelegd:

Fondsenwervers vinden dat fondsenwerving in Nederland meer gericht is op korte termijn inkomsten, dan op lange termijn relaties.

1.jpg

Fondsenwervers vinden dat de fondsenwerving markt verpest wordt door organisaties die op korte termijn inkomsten gericht zijn.

2.jpg

Het merendeel van de fondsenwervers denkt dat als we niet ingrijpen, een fondsenwerving crisis, zoals die onlangs in Engeland heeft plaatsgevonden, ook in Nederland kan plaatsvinden.

3.jpg

Kortom, we doen het niet goed. We willen het wel goed doen. Want als we niet veranderen loopt het niet goed af. Daarom denken we dat het nodig is.

Waarom denken we dat de tijd rijp is?

Allereerst staan we daarvoor stil bij de belemmeringen die de fondsenwervers zien om over te stappen op echte donateurgerichte fondsenwerving. Desgevraagd geven zij het volgende antwoord:

4.jpg

Vooral gebrek aan tijd en/of geld en steun van het management worden gezien als de belangrijkste belemmeringen. Waarbij je kunt beargumenteren dat ook gebrek aan tijd en/of geld iets is waar het management (mede) een beslissing over zou kunnen nemen.

Kortom, de voorlopige conclusie is dat fondsenwervers wel willen, maar door het management niet erg worden geholpen. Het zou dus interessant zijn om te weten hoe het management daar over denkt.

Niet geheel toevallig hadden we op 6 oktober, een dag na het evenement met Ken Burnett voor de 180 fondsenwervers, een ontbijtsessie georganiseerd voor 20 algemeen directeuren van een aantal grote goede doelen. Ook hier wist Ken Burnett de aanwezigen enthousiast te maken voor fondsenwerving waarbij de donateur in het hart van de fondsenwerving staat. Nou ja, enthousiast te maken. Nog meer enthousiast te maken. Want ook hier bleek er al veel overeenstemming te zijn dat fondsenwerving waarbij de donateur echt centraal staat, de manier is waarop we fondsenwerving moeten en willen bedrijven. Nu zijn het natuurlijk niet gelijk de grootste sceptici die de moeite nemen om naar zo’n bijeenkomst te komen, maar de houding was overduidelijk meer positief dan we op basis van de input van de fondsenwervers hadden verwacht. Getuige ook de volgende quotes van een aantal aanwezigen:

Eigenlijk is het een open deur: voluit rekening houden met het belang van onze gevers. Toch kunnen en moeten we nog beter aan de verwachtingen en behoeften van onze gevers tegemoetkomen. Nee, sterker, de verwachtingen kunnen we overtreffen. Dat levert ons lange termijn relaties op!
— Henk-Willem Laan (NSGK)
Plan Nederland is heel enthousiast over het initiatief van Ken Burnett samen met het platform De Toekomst van Fondsenwerving. Een omslag in denken van ongebreidelde acquisitie naar echt donorgericht denken en handelen is ook in Nederland noodzakelijk. Niet alleen omdat een crisis zoals in Engeland ook hier zou kunnen gebeuren. Belangrijker nog is dat de donor centraal zetten op de langere termijn veel duurzamer is en een beter rendement oplevert. En dat vergroot natuurlijk de impact die wij als goede doelen willen nastreven
— Monique van ’t Hek (Plan Nederland)
Ken Burnett zei treffend dat er het er niet over gaat wat jij als organisatie doet, maar wat de donateur mogelijk maakt. Dat is de reden waarom wij bij Compassion liever spreken over relatie en engagement dan marketing. Ik geloof dat wij met elkaar geroepen zijn om armoede de wereld uit te helpen. Als je dat wilt, is Compassion een organisatie die je graag faciliteert om dat zo goed mogelijk te doen. Dat is geen trucje, maar mijn filosofie en mijn theologie. Iets anders wat ik al lang geleden geleerd heb is dit: je krijgt wat je vraagt. Vraag je om geld? Dan krijg je geld. Behandel je je donateurs als klant? Dan gedragen ze zich als consument. Vraag je donateurs om mee te vechten tegen onrecht? Dan krijg je een betrokken vriendschap die wel een stootje kan hebben.
— Nienke Westerbeek (Compassion)
Fondsenwerving is absoluut geen ‘noodzakelijk kwaad’ maar m.i. een onmisbare component van de beleidsvoering. Zonder fondsenwerving immers geen geld en daarmee het verschil dat je maakt marginaal. Bouw daarom aan duurzame relaties met gulle gevers. Die moeten daartoe worden meegenomen in de gedrevenheid van jouw organisatie. Jij moet ze in vervoering brengen en blijven raken door je eigen aanstekelijke passie te steken in de oproepen die je stuurt. Want zonder de donateur te kunnen uitleggen waar jij zelf voor staat, zonder te kunnen zeggen wat jij dankzij hem of haar kunt veranderen, zonder te overtuigen van jouw unieke kracht, komt het allemaal niet over. Het begint dus allemaal bij jou: de directeur. Jij bent immers de procesmanager op beleidsvoering. Doe dus wat je zegt en zeg wat je doet. Interne en extern. Vraag het bovendien allemaal netjes en vergeet niet te bedanken.
— Pim Kraan (Save the Children)
Ik vond de ochtendsessie met Ken Burnett goed geslaagd. Het idee van ‘gast aan tafel’ ga ik bij bepaalde vergaderingen (met name MT) gebruiken: een stoel voor o.a. beneficiënten en donateurs als zichtbaar symbool voor belangenbehartiging. Een betrokken cultuur van mensen in de organisatie is cruciaal: servicegerichtheid, vriendelijkheid en gepassioneerdheid als kerncriterium bij rekrutering van nieuwe medewerkers. En fondswerving moet inderdaad een lange-termijn focus hebben. Zomaar wat punten, deels open deuren, maar verstandig om regelmatig te benadrukken. De vanzelfsprekendheid van deze onderwerpen zorgt ervoor dat ze niet de aandacht krijgen die ze verdienen. Ik ben ervan overtuigd dat het negeren van deze onderwerpen de fondsenwerving sector er niet sterker op heeft gemaakt. De professionalisering die heeft plaatsgevonden de afgelopen twintig jaar is vaak zijn doel voorbij geschoten en was in veel gevallen operationeel gericht. De kern van fondsenwerving, het opbouwen van een relatie tussen donateur en organisatie, is verder op de achtergrond geraakt. Wij moeten hier als hele sector mee aan de slag. Ik hoop dat andere directeuren en bestuurders dit ook aan gaan inzien.
— Kees van den Broek (Liliane Fonds)
De reden waarom ik directeur ben geworden van Make A Wish is gelijk aan de reden waarom onze donateurs voor ons kiezen. Namelijk Make A Wish raakt mij persoonlijk en ik voel dat ik een verschil kan maken in het leven van deze kinderen. Het werven van donateurs moet over deze ‘purpose’ gaan. Mijn ambitie is daarom een storysharing brand te worden. Mensen in het hart raken en onderdeel te laten worden van onze Wishforce
— Hanneke Verburg (Make a Wish)
In mijn beleving moet je het als directeur van een fondsenwervend goed doel van nature leuk vinden om met donateurs in gesprek te gaan en ze mee te nemen in jouw droom zoals bij ons om ALS de wereld uit te krijgen. Als donateurs dat niet willen of kunnen moet je ze alle gelegenheid geven om nee te zeggen. Ik geloof niet in donateurs die iets moeten. Ik noem dat altijd negatieve druk. Doordat je ze alle ruimte geeft om nee te zeggen krijg je ze vaak mee omdat ze dan echt willen. Dat zijn de donateurs die wij zoeken
— Gorrit-Jan Blonk (ALS Nederland)

Oproep aan algemeen directeuren:

Aan het eind van de ontbijtsessie op 6 oktober hebben we een oproep gedaan aan de aanwezige directeuren om in gesprek te gaan met de fondsenwervers binnen hun organisatie. Die oproep willen we ook doen aan alle andere directeuren:

1. Geef de opdracht aan de fondsenwervers om alleen nog aan echte donateurgerichte fondsenwerving te doen.

2. Ondersteun de fondsenwervers om dat te doen.

3. Ga op z’n minst in gesprek hierover om te kijken welke belemmeringen zouden moeten worden weggenomen.

Oproep aan fondsenwervers:

1. Is jouw directeur één van de 20 directeuren en nog niet bij je langs geweest? Neem dan zelf het initiatief om langs te gaan.

2. Was jouw directeur niet aanwezig op 6 oktober en heeft hij of zij nog een duwtje nodig? Gebruik dan de bovenstaande quotes om jouw directeur in ieder geval te laten weten dat hij of zij niet alleen staat om donateurgerichte fondsenwerving de fondsenwerving van de toekomst te laten zijn.

Voor bovenstaande organisaties is in ieder geval de tijd rijp. Waarschijnlijk is de tijd rijp voor veel meer organisaties.

Aan de slag!

Reinier Spruit & Hans Broodman

 

Mystery shopping bij 20 goede doelen: AU!

Mystery shopping bij 20 goede doelen: AU!

Let’s hear it for the Dutch!

Let’s hear it for the Dutch!