Individuele aandacht voor donateurs van het Reumafonds

Individuele aandacht voor donateurs van het Reumafonds

Onderstaand voorbeeld werd ons opgestuurd door Jeroen Hogenhout, adviseur duurzame donateurscommunicatie, die zijn ervaring met het Reumafonds met ons wil delen. Uiteraard met toestemming van het Reumafonds.

Een prachtig voorbeeld, waarbij de telefoon een belangrijk instrument is om tot een betere relatie met donateurs te komen.

"Het fondsenwerving team van het Reumafonds vond het belangrijk dat iedere donateur zo individueel mogelijk wordt behandeld. Deze werkwijze heeft aantoonbaar geleid tot een betere band met de achterban en daardoor een langere levensduur van de donateur. Die werkwijze gaat verder dan alleen de campagnes. Er ligt een visie aan ten grondslag, waarin de donateur zelf centraal staat en niet alleen zijn geld. De contacten met de donateur zijn daarop gebaseerd.

In de praktijk is dat als volgt doorvertaald:

  • Bij telefoongesprekken was het doel het creĆ«ren van betrokkenheid bij het Reumafonds en niet het werven van zoveel mogelijk geld. Daardoor ontstaan inhoudelijk betere gesprekken en meer geefbereidheid. Uiteindelijk leidde dat ook tot hogere conversies en een hogere gemiddelde bijdrage. De conversie steeg met ongeveer 13% en de gemiddelde bijdrage met 8%.
  • Donateurs werden in telefonische campagnes gestimuleerd om hun mening te geven over het fonds en daaraan werd opvolging gegeven. De service-medewerkers belden deze mensen persoonlijk terug indien gewenst om te bespreken wat ze voor elkaar konden doen. Zo is het voorgekomen dat mensen bezig waren met het organiseren van een plaatselijk sportfestival en daarbij graag geld voor het goede doel wilden inzamelen. Dat werd door deze aanpak aan de telefoon uiteindelijk voor het Reumafonds gedaan. Inclusief collecte-inkomsten en positieve publiciteit tot gevolg.
  • Reumafonds is ook servicecalls gaan doen, waarbij ieder jaar een aantal duizend donateurs de kans krijgen aan te geven wat ze van het fonds vinden, wat ze verbeterd zouden willen zien, waar ze tevreden over zijn. Na een aantal jaren hadden enkele tienduizenden donateurs op die manier persoonlijke aandacht gekregen en hun mening kunnen geven. De resultaten van die campagne worden met de deelnemers gedeeld indien gewenst.
  • Er werden geen mailings meer toegestuurd als op basis van de verkregen kennis het onderwerp niet paste bij de persoonlijke interesse.
  • Het servicecentrum probeerde inkomende telefoontjes niet zo snel mogelijk, maar met zoveel mogelijk aandacht af te handelen. De gesprekken werden maar marginaal langer, maar de tevredenheid werd vele malen groter.

Dit pakket aan activiteiten leidde, behalve tot betere cijfers bij de werving, ook tot een vermindering van de uitstroom van zo'n 15-20% bij de donateurs die met deze activiteiten in aanraking zijn gekomen."

In dit voorbeeld wordt door het toepassen van donateur-gerichte fondsenwerving een focus aangebracht op de waarde VOOR de donateur. Mooi om te zien dat het vervolgens een positief effect heeft op de waarde VAN de donateur. 

Heb je ook een mooi voorbeeld dat je wilt delen? Laat het ons weten!

Why would Dutch fundraisers want to listen to me?

Why would Dutch fundraisers want to listen to me?

Wat houdt je tegen om je 'second chance' te pakken?

Wat houdt je tegen om je 'second chance' te pakken?