Genoeg om te delen. Slim om te delen!

Genoeg om te delen. Slim om te delen!

De samenvatting alleen is al 205 pagina’s. De resultaten omvatten 28 projecten met 526 ideeën en 250 case studies. De resultaten van The Commission on the Donor Experience; niet iets dat je in één keer van begin tot eind doorleest.

Gelukkig is er een handige inhoudsopgave zodat je met één specifiek onderwerp kunt starten. Zo heb ik recent alle info van Project 9. Major Donors bestudeerd. In een volgend blog zal ik daar wat dieper op ingaan.

Voor nu wil ik stilstaan bij de drie principes die volgens de uitkomsten van dit project de basis vormen van ‘exceptional major donor experiences’. Deze principes luiden vrij vertaald:

1.       De juiste mindset. Grote gevers zijn partners om een gezamenlijk doel te bereiken. Grote gevers zijn er niet om jouw projecten te financieren.

2.       Grote giftenwerving is iets van de hele organisatie want een grote gever heeft een relatie met (de doelen van) de organisatie en niet met alleen de grote giftenwerver.

3.       De relatiemanager beheert de relatie tussen de grote gever en de organisatie. Als je een lange termijn relatie wilt, wil je ook dat de relatiemanager lang bij een organisatie blijft.

Dit is de kern van goede relatiegerichte fondsenwerving. En zoals in een eerder blog al aangegeven is relatiegerichte fondsenwerving niet alleen van belang voor grote giftenwerving. Het eerste principe, de juiste mindset, geldt voor alle soorten fondsenwerving. Donateurs zijn geen wandelende portemonnees maar mensen die een doel willen bereiken. En ook het tweede principe gaat op voor alle soorten fondsenwerving en is daarmee iets dat de hele organisatie aangaat.

Bovengenoemde drie principes worden in Project 9. Major Donors verder uitgewerkt, toegelicht en van voorbeelden en suggesties voorzien. Heel nuttig en interessant voor relatiemanagers, maar zeker ook voor andere fondsenwervers en eigenlijk voor iedereen die bij de organisatie werkt.

De Toekomst van Fondsenwerving is te belangrijk om alleen, of alleen als fondsenwervers, op te pakken. Daarom de tip: verdiep je de komende tijd tenminste in 1 van de 28 projecten en doe dat samen met een aantal collega’s. Er is genoeg om te delen. En je zult zien: het levert op om te delen.

3 voorbeelden van waarde creëren VOOR de donateur

3 voorbeelden van waarde creëren VOOR de donateur

Dit is wat donateurs te zeggen hebben...

Dit is wat donateurs te zeggen hebben...