Een blauwdruk voor blijvende verandering in fondsenwerving

Een blauwdruk voor blijvende verandering in fondsenwerving

Vandaag is een historische dag!

In navolging op de publicatie in Engeland presenteren wij jullie de Nederlandse vertaling van een prachtige samenvatting van het werk van The Commission on the Donor Experience. Een zogeheten must-read!

In Engeland is er een beweging opgestaan die wij in Nederland heel serieus moeten nemen. Meer dan 1.000 vrijwilligers hebben de afgelopen twee jaar een geweldige inspanning geleverd om te komen tot een veelomvattend advies. Het doel is om fondsenwervers definitief te helpen donateurs echt centraal te zetten bij hun fondsenwerving strategie├źn. Fondsenwerving moet focussen op de relaties die we hebben met onze donateurs en de ervaringen die we onze donateurs bieden. Dit is de enige manier waarop succes in fondsenwerving mogelijk is op de lange termijn. Dit is de toekomst van fondsenwerving! 

De titel van het manifest zegt veel: Een blauwdruk voor blijvende verandering in fondsenwerving.

Om dit belangrijke werk zo breed mogelijk te laten landen in de Nederlandse fondsenwerving sector hebben we deze samenvatting voor jullie vertaald naar het Nederlands.

Aan de hand van 6 P's wordt de uitkomst van het project uitgelegd: Purpose, Permanent change, Principles, Pillars of change, Promise to donors, Practical actions. Hierin wordt duidelijk uitgelegd waarom en hoe de verandering moet gaan plaatsvinden. Inclusief 7 duidelijke principes die als basis dienen voor de 12 pijlers die collectief de omslag in fondsenwerving ondersteunen. Ook wordt een voorbeeld gegeven van een belofte zoals wij die aan donateurs zouden moeten doen en die daarmee bepaalt wat er van ons als fondsenwervers wordt verwacht.

Op 5 juli zal het volledige project worden gepubliceerd. Van de 28 deelprojecten zullen uitgebreide verslagen verschijnen boordevol praktische tips per onderwerp. In totaal meer dan 500 tips (!) op verschillende invalshoeken. Denk aan: taal, bedanken en welkom heten, donor journey's, het gebruik en misbruik van emotie, grote gevers, nalatenschappen, communicatie met particuliere donateurs, direct mail, telefoon, face-to-face, keuze geven, besturen en management teams, cultuur, investeren, werken met leveranciers, et cetera.

Download nu dit waardevolle document en verplicht iedereen in jouw organisatie dit te lezen! In ieder geval de Fondsenwerving, Marketing en Communicatie afdelingen. Maar dit moet ook door jullie management team, directie, bestuur en raad van toezicht worden gelezen! Wanneer jij de inhoud van dit document deelt binnen jouw organisatie dan speel jij een belangrijke rol in het verspreiden van de uitkomsten van de commissie.

Onze grote dank gaat uit naar die 1.000+ fondsenwervers die vrijwillig hun kennis en kunde hebben ingezet om tot dit resultaat te komen. En uiteraard naar de oprichters Ken Burnett en Giles Pegram die de visie en durf hadden om dit project te lanceren. 

Op 5 oktober zal Ken Burnett zelf naar Nederland komen om de toekomst van fondsenwerving te presenteren. En jij kan daar bij zijn! Meld je hier aan! In de aanloop naar dit evenement zullen wij jullie op de hoogte brengen van de uitkomsten en meenemen in de adviezen van alle onderliggende projecten. 

--> Update 5 juli 2017: klik hier voor de volledige uitkomsten van het de commissie. 

Hoe maken we er een succes van?

Hoe maken we er een succes van?

25 jaar relatie fondsenwerving

25 jaar relatie fondsenwerving