De betere manier van fondsenwerving

De betere manier van fondsenwerving

Vanuit mijn werk kom ik veel verschillende organisaties tegen en zie ik veel verschillende manieren van fondsenwerving. Sommige manieren meer succesvol dan andere. De betere manier van fondsenwerving is volgens mij relatiegerichte fondsenwerving. Bij grote giftenwerving wordt het vaak al toegepast en wordt het vaak als logisch gezien dat het in eerste instantie om de relatie gaat.

Maar de donateur centraal stellen in plaats van de organisatie, de techniek ondersteund laten zijn in plaats van leidend en doel centraal stellen in plaats van het benodigde geld, geldt voor bijna alle vormen van fondsenwerving.

Er zijn veel manieren om 'de betere manier van fondsenwerving' te beschrijven. Hieronder vat Jeff Brooks de blog van MarketSmart hierover handig voor ons samen:

"Is your fundraising stuck in low-involvement mode, where you have to communicate with your donors a lot, and you get low response rates, low average gifts, and have low donor retention?

If so, you aren't alone. That's the way a lot of fundraising works these days. Transactional. Impersonal. And it just barely works. In the old days, it worked quite well. Which is why so many organizations use it. They seem to hope the clock will magically turn back to those days.

There's a better way. You might call it relational fundraising. Donor focused."

De 8 bouwstenen op weg naar betere fondsenwerving:

  1. Acceptance of the Pareto Principle. (Knowing that 80% of your revenue comes from 20% of your donors tells you that you can -- and should -- focus your fundraising time and money at your 20%.)
  2. Understanding of why people really give. (Hint: it's not because of your excellent processes. They give because it makes them feel good.)
  3. Employment of a feedback loop. (Make sure you're listening to your donors!)
  4. Valuable engagement offers. (It's not only about money. Give your donors other ways to change the world through your organization.)
  5. Lead generation efforts. (Always look for ways to learn more about your donors by giving them opportunities to talk back and otherwise engage with you.)
  6. Cultivation efforts. (Keep the conversation going!)
  7. Dashboard. (Make your efforts and donors' responses easily visible so you can react and respond in time.)
  8. Conversion efforts. (Ask when they're likely to give.)

Vraag: Welke van deze bouwstenen is bij jou het sterkst? En aan welke bouwsteen moet nog het meeste gewerkt worden?

Sluit je aan bij de toekomst van fondsenwerving!

Sluit je aan bij de toekomst van fondsenwerving!

Wat Boer zoekt Vrouw je leert over verbinding met grote gevers

Wat Boer zoekt Vrouw je leert over verbinding met grote gevers