Contact met opzeggers: positieve of negatieve invalshoek?

Contact met opzeggers: positieve of negatieve invalshoek?

De principes van goede fondsenwerving werken ook bij contact met opzeggers. Veel organisaties hebben er mee te maken. Donateurs die besluiten om op te zeggen. Hoe ga je daar nu het beste mee om?

Vroeger gebeurde het nog wel eens dat een donateur wilde opzeggen, de organisatie belde en dat de medewerker aan de telefoon de opzegging vooral als een administratieve handeling oppakte. ‘Opzeggen? Ja, hoor dat kan. Ik kan dat gelijk voor u in orde maken!’ en even later ‘De opzegging is verwerkt, fijne dag verder!’

Om meer inzicht te krijgen in de reden waarom donateurs opzeggen werd later vaak de reden van opzegging vastgelegd. Meestal kwam daar dan de reden ‘financieel’ uit. Voor de donateurs de makkelijkste manier om onder lastige vragen uit te komen, niemand kan immers voor jou bepalen dat je het geld wel hebt.

Ook werd door organisaties gestart met het proberen om donateurs over te halen om te blijven. In de gesprekken werd vooral ingegaan op de opgegeven reden van opzegging. En omdat vaak als reden ‘financieel’ werd gegeven, werd regelmatig aangeboden dat je ook voor een lager bedrag donateur kan blijven. Met een grote kans dat de donateur op een later moment alsnog afhaakt. In de relatie is er namelijk niets veranderd.

De hoogte van de bijdrage is niet waarop de relatie is gebaseerd. De donateursrelatie is een inhoudelijke relatie; de donateur wil inhoudelijk hetzelfde doel bereiken als de organisatie. Daarover zou het gesprek moeten gaan. Want wellicht zijn de doelen van de gever en de organisatie uit elkaar gelopen. Of zijn de doelen gewoon niet meer helder genoeg.

Maar hoe doe je dat?

Eigenlijk heel gemakkelijk. Vraag een donateur niet naar de reden van opzeggen, maar naar de reden waarom hij of zij ooit donateur geworden is!

Je hebt dan gelijk een positief in plaats van een negatief gesprek. Het gaat direct om de donateur in plaats van over jouw organisatie, en het gaat over de inhoudelijke verbinding en niet om de financiële relatie.

Jij kunt aangeven dat er mede dankzij de bijdrage van de donateur veel goeds heeft kunnen gebeuren, maar dat het einddoel nog niet is bereikt. En dat de reden waarom de donateur ooit donateur geworden is, nog steeds actueel is......

Filantropie: it’s not (only) about the money

Filantropie: it’s not (only) about the money

Grote gevers: het voorbeeld voor kleine gevers

Grote gevers: het voorbeeld voor kleine gevers