Data inzicht is prioriteit

In een heleboel fondsenwervende organisaties ontbreken de juiste systemen en processen om acties en programma's correct te monitoren. Relevante sturingsinformatie is vaak afwezig. Dat is opmerkelijk, confronterend en zorgwekkend.

Oproep aan alle goede doelen directeuren

In mei van dit jaar zijn we gestart met De Toekomst van Fondsenwerving met het idee dat fondsenwerving in Nederland alleen toekomst heeft als we daarbij de donateur echt centraal stellen. Bij deze willen we directeuren van goede doelen oproepen zich ook aan te sluiten.

Geweldige terugkoppeling van Stichting SINA

Stichting Samen is niet alleen (SINA) is een kleine Amsterdamse stichting die gezinnen ondersteund die in armoede leven. Mijn neef ging de halve marathon rennen en liet zich sponsoren voor Stichting SINA. Bijna 4 maanden later kreeg ik een email met het onderwerp "Uitgaven Marathon" en dit is wat er in stond...

Loont shoppen bij commerciële organisaties?

Natuurlijk verschillen commerciële organisaties van non-profit organisaties. Maar daarom kun je nog wel leren van commerciële organisaties. Met name op het gebied van klantbeleving. Goede voorbeelden zoeken die je verder kunnen helpen om de (geef)ervaring van donateurs te verbeteren, loont.